Zpět

Planescape Torment

jdomansky@tiscali.cz 21.06.2008
Obsah - odkazy zde jsou záložky, zůstáváte na stejné stránce.

1) Zahájení hry

Hru spustíme
Úvodní obrazovka
Povolání
Body zkušeností
Povyšování

2) Čím se hra ovládá

KURZOR MYŠI
RYCHLÉ MENU
HLAVNÍ PANEL
Herní hodiny
Tlačítka vedle hodin
Animované ikony
Tlačítka vedle ikon
Osm sdružených tlačítek
KLÁVESNICE

3) Ovládání postav

VÝBĚR POSTAV
OVLÁDÁNÍ
BRANÍ VĚCÍ
ROZHOVOR
BOJ

4) Herní obrazovky

INVENTÁŘ
MAPA
KNIHA KOUZEL
ODPOČINEK
VOLBY
KNĚŽSKÝ SVITEK
DENÍK
STATISTICKÁ OBRAZOVKA
OBCHODOVÁNÍ

5) Jak na to

JAK Z PRVNÍ MÍSTNOSTI
OTÁZKY A ODPOVĚDI

6) Závěr


1) Zahájení hry.

Hru spustíme:
1. poklepáním na zástupce hry na ploše
2. klepneme na zástupce Pravým tlačítkem myši a z roletky příkazů klepneme na OTEVŘÍT,
3. otevřeme adresář hry, najdeme v něm soubor Torment.exe a spustíme jej již popsaným způsobem.

Odklepneme volby Register later, Forfeit, popřípadě ještě jednou Register later, nebo se registrujeme přes internet.

Úvodní videa-tzv. intra:
Shlédneme reklamní video firmy Black Isle, která hru vytvořila, dále video firmy TSR, která vytvořila pravidla, podle kterých se hra řídí a dále video, které hráče uvede do hry. Videa lze přeskočit stiskem ESC, Mezerníku, ENTER, nebo levého tlačítka myši.

Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka obsahuje tři volby:
1.PROPAST ukončení hry a návrat do Windows
2.DOŽIVOTÍ seznam uložených pozic
3.NOVÝ ŽIVOT nová hra
Po klepnutí na
PROPAST se objeví potvrzovací dialog, ukončení hry lze vzít zpátky nebo potvrdit. V
DOŽIVOTÍ lze kteroukoli uloženou pozici načíst, nebo smazat. Je-li jich víc než se do obrazu vejde, posuňte si je posuvníkem vlevo. Pokud jste zatím hru nezačali hrát, pochopitelně zde žádné pozice nebudou. Volby Načíst a Smazat u každého slotu vpravo se týkají pouze slotu vedle kterého jsou.
NOVÝ ŽIVOT ukáže obrazovku , kde lze rozdělit 21 volných bodů šesti různým vlastnostem charakteru. Základ je 9, zvýšit lze na 18, ve hře pak na 25. Najedete-li kurzorem myši nad vlastnost, zobrazí se její podrobný popis, proto jen stručně:
SÍLA- pro bojovníky, větší zranění nepříteli v boji
MOUDROST- přidává ke zkušenostem, postava rychleji povyšuje
ODOLNOST- více životů při povýšení, postava se rychleji uzdravuje, více vydrží
CHARIZMA- do některých míst Vás s charisma pod 16 ani nepustí. Dá se zvýšit kouzlem.
OBRATNOST- pro zloděje, v boji je postava méně zraňována
INTELIGENCE-pro kouzelníky, lepší možnosti v rozhovorech, více informací a zkušeností

Povolání
Ve hře se lze stát bojovníkem, kouzelníkem, nebo zlodějem. Bojovník se hrou jednoduše proseká, kouzelník se díky vysoké inteligenci nejvíce dozví, zloděj se všude proplíží, důležité věci, jako třeba klíče si sprostě ukradne. Začínáte jako bojovník. Povolání si lze změnit, pokud si promluvíte s mistrem v patřičném oboru a požádáte jej o výcvik. Dále ve hře Vás mohou kdykoli přecvičit Vaši vlastní lidé, které můžete nabrat do týmu. Dovednosti bojovníka se neztratí ani v ostaních povoláních. Budete-li později hrát za mága, vložte všechny zkušenosti do výcviku v ostré zbrani (dýka,nůž,bodec), kterou smí jako jedinou mág používat. Budoucímu zloději zase bude k ničemu výcvik v sekyře. Lučištníkem nebo knězem se Bezejmenný stát nemůže.

Body zkušeností
Za plnění úkolů a zabíjení nepřátel Vám hra uděluje body zkušeností, které se rozdělují mezi členy družiny. Dosáhnete-li určitého počtu bodů, můžete povýšit na statistické obrazovce v povolání, které vykonáváte. Čím vyšší máte moudrost, tím větší bonus zkušeností navíc získáte. Při změně povolání začínáte zase od nuly. Body se ale neztratí! Vrátíte-li se k původnímu povolání, zase je najdete.

Povyšování
Po každém povýšení lze připsat hlavní postavě jeden bod k libovolné vlastnosti. Je jedno jak byly zkušenosti získány. Klidně můžete mlátit potvory a pak připsat bod k inteligenci či moudrosti. Zloděj navíc může přidělit 20% libovolné zlodějské dovednosti. Dosáhnete-li v jakémkoli ze tří povolání například druhé úrovně a povolání změníte, pak se Vám při povyšování začne bod charakteru připisovat až původní úroveň překonáte, tj. v našem příkladu od třetí úrovně.


2) Čím se hra ovládá

Hru ovládáme pomocí čtyř ovládacích rozhraní.
1. Kurzor myši, měnící podobu podle toho nad čím právě je.
2. Rychlé menu, které se objeví anebo zmizí stiskem pravého tlačítka myši.
3. Hlavní panel hry, na obrazovce dole.
4. Klávesnice, kde lze pomocnými klávesovými zkratkami urychlit ovládání hry.


KURZOR MYŠI:
Přejíždíme-li kurzorem myši přes herní plán, mění se v některých místech v animovanou ikonku činnosti, kterou lze v daném místě provést. Pak stačí jen do tohoto místa klepnout levým tlačítkem myši a daná činnost se provede. Najedeme-li na dveře, objeví se ikonka dveří. Po klepnutí levým se dveře otevřou. Po otevření vrat se kurzor změní na ikonku vstupu. Pokud jsou zamčeny, pak se objeví textová hláška "Dveře jsou zamčeny budeš potřebovat nějaký klíč". Najedeme-li nad místo kde lze něco sebrat, změní se kurzor na ruku a dané místo zmodrá. Po najetí nad postavu se kterou lze promluvit, se pod ní objeví komiksová bublina. Nad schodištěm se objeví ikonka schodů se šipkou nahoru či dolů, podle toho, kam schody vedou. Nad nepřítelem se kurzor změní v ikonu bojové sekyry, po klepnutí levým je nepřítel napaden. Ikonka otazníku se objeví u věcí, které mají textový výklad. Klepnutím se o dané věci dozvíte zajímavosti. Klepnete-li levým tlačítkem myši na zem či podlahu, objeví se pulzující zelené kroužky a vybrané postavy se do místa přesunou. Ikonka hnědé, nebo fialové čtyřšipky znamená, že v daném místě se dostaneme na jinou herní mapu.

RYCHLÉ MENU
Celé ovládání hry je uděláno tak, aby hráč nemusel vůbec dávat ruku z myši. Stisknete-li její pravé tlačítko, objeví se tzv. Rychlé menu a hra se zapauzuje. Během pauzy ale můžete rozdávat rozkazy, prohlížet herní plán, léčit své lidi atd. V horním půlkruhu máte pět voleb, popsaných bublinovou nápovědou. ZBRANĚ, KOUZLA, RYCHLÉ PŘEDMĚTY, ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI, ROZHOVOR. Klepnete-li na některou z horních voleb, pak se v dolním půlkruhu objeví rozšířené možnosti, jsou-li nějaké. U ROZHOVORu se neobjeví nic. Klepnete-li třeba na Kouzla, pak se dole objeví naučená kouzla. Je-li kouzel více stejných, pak je u ikonky kouzla číslovka kolikrát jej lze seslat. Je-li kouzel více různých druhů a nejsou ve spodním půlkruhu všechna vidět, posouváme jejich nabídku do strany pomocí šipek. Vybrané kouzlo/předmět označíme klepnutím, a klepneme na cíl. Pokud nám Rychlé menu vadí ve výhledu, přesuneme jej metodou táhni a pusť kamkoli jinam. Na okraji má menu k tomu účelu určené plošky. Klepnutím označené kouzlo/předmět také odznačíme. Označené kouzlo/předmět má fialový okraj. Uprostřed menu je kruhová ikona hlavní postavy. Klepnutím na ikonu se přesuneme na další postavu v pořadí. Takto můžete během pauzy zadat postupně činnost VŠEM postavám a po odpauzování provedou postavy zadané úkoly najednou. Nechce-li se Vám proklikávat postupně, klepněte buď přímo na zvolenou postavu, nebo na ikonu postavy na spodním panelu a ona se hned objeví v Rychlém menu. Spodní půlkruh Rychlého menu je interaktivní, to jest mění funkci v závislosti na okamžitých požadavcích. Nechceme-li využít horních voleb, můžeme se z něj také dostat do Inventáře, Knihy kouzel, Statistické obrazovky atd, tyto volby jsou samozřejmě dostupné i z Hlavního panelu. Nikde jinde než v Rychlém menu jsem ale nenašel funkci HLÍDEJ (ikona štítu), která se hodí pokud máte někoho ochránit. Kromě dalšího stisku pravého tlačítka myši lze z Rychlého menu odejít a tím hru zase odpauzovat také stiskem klávesy Mezerník, nebo klepnutím na herní hodiny v levém dolním rohu.
V Rychlém menu můžete:
1.vybrat zbraň anebo napadnout přátelskou postavu
2.vybrat kouzlo, máte-li je naučeno
3.použít rychlý předmět (dále jen amulet)
4.použít zvláštní schopnosti postav
5.promluvit s členy vlastní družiny

HLAVNÍ PANEL:
Hlavní panel má tyto součásti:
Herní hodiny.
Zcela vlevo dole na Hlavním panelu jsou herní hodiny. Klepnutím na ně hru zapauzujete/odpauzujete. Čas v Tormentu ale nehraje roli, nejste tísněni jakýmikoli časovými limity. Máte-li například předat vzkaz "Zásilka musí být v Curstu do tří dnů, jinak budete potrestáni", vůbec nic se nestane, odevzdáte-li jej třeba za měsíc. Čas se zobrazí v americkém formátu AM/PM jako bublinová nápověda, najedete-li nad hodiny myší. Jedná se ovšem o herní, nikoli skutečný čas.

Tlačítka vedle hodin.
VYBER VŠECHNY POSTAVY
Označí všechny postavy Vaší skupiny. Pod postavami se objeví zelené kroužky a kolem ikon postav na Hlavním panelu zelené rámečky. Neoznačené postavy nereagují na rozkazy!
PŘERUŠ AKCI
Postavy přeruší započatou činnost. Mnohem účinnější ale je prostě zapauzovat a odpauzovat. Postavy tím zapomenou předchozí rozkazy.
FORMACE
Vyberete formaci a potvrdíte. Formaci můžete kdykoli změnit, nebo zrušit. Čelo formace je vždy směrem OD okamžité polohy hlavní postavy, postavy se do formace staví v pořadí, v jakém jsou na spodním panelu, to jest v pořadí v jakém jste je do skupiny přibírali. Kromě Bezejmenného lze ale ikony postav libovolně přesouvat (viz níže).

Animované ikony.
Nachází se zde šest slotů pro Vaše postavy. Začínáte ve dvou, s Bezejmenným a Mortem. Jim odpovídají dva obsazené sloty. S každou další postavou, kterou přiberete, přibyde další ikona. Ikony jsou zástupci Vašich postav, mají stejnou funkci jako postavy ve hře samotné. Je-li kolem ikony zeleně svítící okraj, je postava vybrána a lze s ní hýbat. Je-li okraj fialový, postava právě mluví, je-li žlutý, pak životy postavy příliš poklesly a je nutné léčení. Červený okraj znamená, že postava je téměř mrtvá. Má-li postava dostatek životů a její ikona má přesto červený okraj, je z ní nepřítel. Můžete ji pouze zabít, nebo nahrát pozici. Z člena družiny se nepřítel stane obvykle po nepovedeném rozhovoru. Pod ikonami jsou grafické ukazatele životů. Klepnete-li na ukazatel, změní se na číselný údaj. Zpět na grafický jej změníme dalším klepnutím. Pořadí, v jakém jsou ikony postav na hlavním panelu můžete měnit metodou Táhni a pusť. Najedete kurzorem myši nad ikonu, zmáčknete a držíte levé tlačítko, přesunete ikonu přemisťování na požadované místo, pustíte tlačítko a ikona postavy se přesune. Během přesouvání má ikona přesouvané postavy žlutý okraj. Po přesunu dojde i ke změně ve formaci. Takto lze slabší postavy umisťovat dozadu, silnější dopředu. Ikona Bezejmenného přesunout nejde. Ikony jsou animované a jejich vzhled odpovídá zdravotnímu stavu. Klesne-li počet životů postavě na nulu, zemře a ikonka bude vyhlížet poněkud děsivě. Pozor! Zemřelou postavu lze oživit, ale ne pokud ji z panelu vyhodíte! Vyhozená mrtvá postava je ztracena, pomůže jedině načtení pozice. Vyhozené živé postavy lze přibrat zpět rozhovorem, ale dosti často se při tom vyskytují bugy (herní chyby). Obvykle pomůže několikeré načtení pozice.

Tlačítka vedle ikon
DIALOGOVÉ OKNO
Otevře okno, kde si můžete přečíst rozhovory s postavami ve hře.
CENTRUJ NA POSTAVU
Bezejmenný bude udržován vždy uprostřed obrazovky
ZAPNI AI
Zapne umělou inteligenci hry, kněz pak například sám sesílá léčivá kouzla.

Osm sdružených tlačítek.
Zcela vpravo se na Hlavním panelu nachází osm sdružených tlačítek ve tvaru oválu, kde se nachází:
INVENTÁŘ všechny získané předměty jakéhokoli druhu se ukládají sem.
MAPA zde si můžete prohlédnout herní plán, na kterém se nacházíte.
KNIHA KOUZEL přehled kouzel zapsaných a naučených.
ODPOČINEK nutný k zapamatování kouzel a k léčení, možný je ale jen někde.
VOLBY zde se hra ukládá, načítá, ukončuje, nastavuje atd.
KNĚŽSKÝ SVITEK přehled kněžských kouzel zapsaných a naučených.
DENÍK hra zde sama zapisuje všechno důležité a je dobré občas nahlédnout.
STATISTICKÁ OBRAZOVKA je zde přehled statistik a právě zde se povyšuje!

KLÁVESNICE:
Klepnete-li na tlačítko VOLBY vpravo dole a pak na MAPA KLÁVES, můžete si nastavit pro jakoukoli činnost libovolnou klávesu. Klepněte myší na čárku vlevo vedle kouzla/činnosti a zmáčkněte zvolenou klávesu. Je-li již přiřazena jiné funkci, hra vyhodí dialogové okno, kde můžete volbu potvrdit, nebo zrušit. Aby mohla postava klávesovou zkratku využít, například k seslání kouzla, musí být vybrána, jinak se nestane nic. Klávesové zkratky urychlují činnost, chcete-li např. někoho rychle napadnout, zmáčkněte klávesu A a následně klepněte na cíl. Chcete-li zapauzovat, zmáčkněte Mezerník. Bez klávesových zkratek se ale ve hře snadno obejdete.


3) Ovládání postav.

VÝBĚR POSTAV:
Jednu postavu vyberete klepnutím myši na ikonu, nebo přímo na postavu ve hře. Všechny postavy vyberete klepnutím na tlačítko VYBER VŠECHNY POSTAVY, nebo metodou Táhni a pusť. Umístíte kurzor myši k postavám, které chcete označit, zmáčknete a podržíte levé tlačítko myši a posouváte myš do strany. Od kurzoru se táhne zelený obdélník. Zvětšete dalším tažením tento obdélník, aby se uvnitř nacházely postavy které chcete vybrat a pak tlačítko pusťte. Postavy uvnitř obdélníku jsou nyní označeny. Chcete-li vybrat jen určité postavy, vyberte první, zmáčkněte a držte klávesu CTRL (na klávesnici zcela vlevo dole) a přiklikejte další. Pokud se spletete a vyberete postavu co jste vybrat nechtěli, pak za stálého držení CTRL klepněte na nechtěnou postavu, která se odznačí. Tyto funce pro výběr jsou v operačním systému Windows běžné, využijete je tedy i v praxi. Ovládat lze pouze přátelské členy družiny, které poznáte podle zelených kroužků pod nimi. Modré kroužky mají neutrální postavy, červené kroužky nepřátelské postavy. Neutrální postavy které se nějak jmenují, obvykle mají pro hru nějaký význam. Postavy beze jména Vám ale také mohou prozradit velmi zajímavé věci. Není to nezbytně nutné k dokončení hry, ale Torment není o nějakém dokončování. Torment je o příběhu, kde i sebemenší drobnost, nebo zpráva o Vašich minulých životech má cenu zlata. Ne snad pro hru samotnou, ale pro Vás hráče, protože to Vy jste Bezejmenný.

OVLÁDÁNÍ:
Klepnete-li levým tlačítkem myši někam na herní plán, aktivní postavy se na označené místo přemístí. Levým tedy vybíráme i zadáváme rozkaz k pohybu. Dotknete-li se myší okraje obrazovky, posune se patřičným směrem, rychlostí, kterou lze nastavit ve Volby/Herní nastavení. Obraz jde posouvat i šipkami na klávesnici. Otáčet kamerou a zoomovat nelze, protože jde o hru ve 2D zobrazení.

BRANÍ VĚCÍ:
Kde lze něco sebrat, tam se kurzor myši změní na ruku a dané místo zmodrá. Může to být skříň, sud, ale i předmět ležící na zemi. Klepněte levým, vybraná postava, nebo je-li jich vybraných víc, pak vždy Bezejmenný přijde/přiběhne a dolní Hlavní panel se změní v panel braní věcí. Vlevo jsou zobrazeny předměty k sebrání, vedle obsah Vašeho batohu, čísla vedle ikony batohu znamenají kolik unesete nákladu a kolik už ho nesete. Vpravo vedle obou slotů jsou posuvníky, abyste si mohli zobrazit celý obsah. Předměty přemisťujete z truhlice do batohu a naopak klepnutím na předmět levým tlačítkem myši. Dále je zde počet měďáků celé družiny a nakonec tlačítko HOTOVO, kterým se braní ukončuje. Braní lze také ukončit prostým klepnutím kamkoli na herní plán. Předměty tedy můžete nejen brát, ale i ukládat do libovolných truhel, sudů atd. ve hře. Tyto předměty se neztrácejí, kdykoli si je můžete zase vyzdvihnout. Pokud je truhla zamčená, lze ji vypáčit tak, jako byste napadli nepřítele. Zmáčnete A na klávesnici a klepnete na truhlu. Pokud máte v družině zloděje, lze truhlu vypáčit přes volbu Užít zlodějské řemeslo v Rychlém menu. Kurzor myši se pak změní v ikonku zámku a truhla zezelená. Klepnutím ji vypáčíme. Nalezené zbraně se musí v inventáři přesunout do slotů na zbraně, hra to nedělá sama, pozor tedy na to.

ROZHOVOR:
Rozhovor začnete tím, že najedete kurzorem myši nad postavu se kterou si chcete promluvit, kurzor se změní v ikonku komiksové bubliny a po klepnutí levého tlačítka myši na postavu zobrazíte okno s dialogem, ve kterém odklepáváte myší, nebo číselnými tlačítky na klávesnici zvolené odpovědi. S vlastní postavou si lze promluvit volbou Rozhovor v Rychlém menu a klepnutím na postavu nebo její ikonu na Hlavním panelu. S nepřátelskou postavou mluvit nelze. Volbou urážlivých nebo nepřátelských odpovědí si v rozhovoru pochopitelně málokoho nakloníte. Vysoké charisma, moudrost a inteligence dávají hráči v odpovědích mnohem více možností a tím i více bodů zkušenosti.

BOJ:
Zmáčknete klávesu A, nebo klepnete pravým a zvolíte zbraň v Rychlém menu. Pak klepnete na nepřítele. Napadnout lze i nezúčastněnou, nebo přátelskou postavu, záleží jen na Vás.

4) Herní obrazovky.

INVENTÁŘ
Klepnete-li na tlačítko Inventář vpravo dole, nebo zmáčknete klávesu I, zobrazí se obsah vašeho Inventáře a hra se zapauzuje. Levé tlačítko myši věc vyzdvihne a lze s ní pak pohybovat, pravé tlačítko myši zobrazí vlastnosti a možnosti věci. Zcela vpravo nahoře je počet Vašich měďáků, vlevo sloty na výbavu Vaší postavy prsteny, náušnicemi, tetováními a náramky včetně náhledu jak takto vybavená postava vypadá. Protože některé věci zlepšují Vaše vlastnosti, jsou zde vlevo dole i údaje o třídě zbroje a počtu životů.
Klepnete-li na jakýkoli předmět kdekoli v inventáři pravým tlačítkem myši, objeví se obrazovka s podrobným popisem vlastností předmětu a také s možnostmi, které se s předmětem dají dělat, například u kouzla volba Zkopíruj kouzlo a podobně.
Mezi inventáři postav se přepíná klepnutím na ikonu postavy na Hlavním panelu. Vyskočit z inventáře se dá opětovným klepnutím na tlačítko Inventář.

Batoh je ležatý slot dole vpravo. Ukládá se tam vše co získáte a předměty se odtud používají automaticky (klíče, předměty k úkolům). Některé předměty je ale nutno umístit do správných slotů, aby byly použitelné (zbraně). Klepneme-li na kterýkoli předmět v batohu, věc se vyzdvihne, zůstane viset na kurzoru myši a tímto lze věcí v inventáři pohybovat. Zároveň se fialově rozsvítí okraje všech slotů kam lze věc umístit. Splést se nelze. Klepnutím myši na fialově rozsvícený slot se do něj předmět umístí. Pokud tam předtím byl jiný předmět, pak si vymění místa. Klepnete-li vyzvenutým předmětem na ikonku jiné postavy na Hlavním panelu, věc se přesune do inventáře této postavy. Tímto lze snadno přesouvat věci mezi inventáři jednotlivých postav. Každá postava má tedy inventář vlastní. Máme-li v jednom slotu větší počet věcí, například 99 amuletů, můžeme je rozdělit tím, že na ně poklepeme myší, to jest klepneme na políčko dvakrát rychle za sebou. Objeví se rozdělovací okénko, kde pomocí šipek navolíme množství. Předvolen je jeden předmět. Po potvrzení zůstane zvolený počet předmětů viset na myši a můžeme je umístit jinam, třeba do inventáře jiné postavy, klepnutím na její ikonu na Hlavním panelu. Amuletů můžeme mít již zmíněných 99 v jednom políčku, kouzel pět jednoho druhu, ale třeba šperk pouze jeden.

Předmět na zemi je stojatý sloupec zcela vpravo označený ikonkou ruky. Vložení věci sem, znamená její položení, to jest, že se jí zbavíme. Předmět pak zůstane ležet na zemi, odkud ho lze zase sebrat.

Zbraně je ležatý slot nad batohem. Pokud máme zbraň v batohu, je nám k ničemu. Aby byla použitelná, musí být umístěna do zbraní. Myslete na to, až najdete svou první zbraň, abyste nešli na nepřítele pěstmi, v domnění, že na něj jdete se skalpelem. Aktivní zbraň, to jest právě používaná, má žlutý okraj.

Toulec tento slot ve hře lze využít, ale jen určitou postavou, která se dá jen obtížně najít. Jedná se o nejsilnějšího bojovníka ve hře!

Rychlé předměty prostě amulety, ať už ničivé nebo léčivé. Některé předměty ale nedělají nic, přestože sem jdou umístit.

MAPA
Mapa je zmenšeninou skutečné herní mapy. Místa na mapě, kde Bezejmenný ještě nebyl jsou černá. Zelené tečky na mapě označují skutečnou polohu Vašich postav. Větší zelená tečka pak polohu Bezejmenného. Zelený obdélník označuje místo, kde se na mapu díváme skrze monitor počítače. Obdélník jde přesouvat tak, že prostě klepnete levým na jiné místo. Na mapě jsou místa označená žluto-oranžovými loučemi. Najedeme-li na ně myší, dole se objeví popis místa. Louče můžeme na mapu sami přidávat volbou Přidej poznámku. Volba Mapa světa zobrazí celý Sigil a okolí, je-li prozkoumáno. Jakmile projdete Uličkou Neustálých vzdechů, výrazně se Vám ulehčí cestování. Do místa kam chcete jít klepnete myší na mapě světa při přechodu mezi mapami. Pozici Bezejmenného na mapě světa označuje symbol Torment. Chcete-li herní plán bez zdržování proběhnout, zobrazte si mapu, přeneste zelený obdélník klepnutím k protilehlé bráně a klepněte na ni, nebo na zem. Pak už stačí jen čekat. Chcete-li své postavy během přesunu vidět, pak znovu zobrazte mapu, přeneste obraz zpět na postavy, to jest na ony zelené tečky na mapě. Postavy nezapomenou předchozí příkaz a poběží/půjdou na druhou stranu mapy, přitom je můžete sledovat. Může se stát, že Vám obraz ujede stranou a nebudete vědět kde jsou Vaši lidé. Velmi mrzuté, pokud se to stane v boji. Stačí ale klepnout na Mapa, nebo zmáčknout M na klávesnici, hra se zapauzuje a Vy můžete přenést obraz na zelené tečky, které představují Vaše postavy. Stejný postup použijeme, pokud se nám nějaká postava zatoulá. Pokud ve hře nevíte, kde nějaká postava je a chcete to zjistit rychle, stačí najet myší na její ikonku na Hlavním panelu. Objeví se šipka ukazující směrem ke zbloudilé postavě. Pokud je postava mimo obraz napadena, jste o tom informováni červenou pulzující šipkou, také směřující k postavě.

KNIHA KOUZEL
Kniha se nikde nekupuje, nejedná se o předmět. Aktivuje se sama po přecvičení na kouzelníka. Má devět listů podle devíti úrovní kouzel. Kouzlo první úrovně tedy hledejte na prvním listu, kouzlo deváté úrovně na devátém listu. Každý list má dvě stránky. Pravá stránka obsahuje zapsaná kouzla, levá pak Vaši paměť. V levé části přibývají další sloty na kouzla po každém zvýšení úrovně kouzelníka, až do úrovně 30, která je stropem. Dál můžete povyšovat a přičítat body charakteru, ale paměť se už nezvětšuje, nové sloty nepřibývají. Úroveň zapsaných kouzel na pravé straně je ovlivněna inteligencí postavy. Od úrovně inteligence 18 už lze zapsat jakékoli kouzlo. Jejich počet je ale stále omezen úrovní kouzelníka, doporučuji proto zapisovat napřed kouzla skutečně potřebná. Kouzlo koupíme, najdeme, či jinak získáme a tím se octne v inventáři. Tam na něj klepneme pravým tlačítkem myši a klepneme na volbu OPSAT KOUZLO. Klepneme vpravo dole na Knihu kouzel a tím se do ní přesuneme. Najdeme kouzlo na patřičném listě, podle jeho úrovně a podíváme se, zda máme v levé části volné sloty. U kouzelníka s vysokou inteligencí, ale zatím nízkou dosaženou úrovní se může klidně stát, že tam nebudou a budeme muset napřed získat zkušenosti a povýšit. Jsou-li vlevo volné sloty, klepneme na ikonu kouzla vpravo a jeho ikonka se zkopíruje doleva. Ikonka je ale potažena černým rastrem a kouzlo se neobjevuje v Rychlém menu. Jak to? Napřed je totiž třeba sehnat si nocleh a spát, jinak se kouzlit prostě nebude. Zatímco odstranění kouzla z pravé části knihy kouzel je nemožné (alespoň já na to nepřišel), z levé se odstraní klikem myši. Je-li už naučeno a aktivní, musíte pro jeho odstranění ještě odklepnout potvrzovací dialog. Sesílání kouzel probíhá tak, že jej označíte v Rychlém menu a klepnete na cíl. Kurzor myši se změní na hvězdičku, která se rozsvítí nad jakýmkoli použitelným cílem. Kouzly ničivými a oslabujícími klikáte na nepřátele, kouzly posilujícími a ochrannými na přátele. Vždy si přečtěte jaké má kouzlo účinky. Je-li u něj psáno, že postihuje všechny postavy v určitém okruhu, pak postihuje i přátelské a neutrální! Postižené neutrální postavy se pak do Vás pustí taky! Pozor tedy při sesílání kouzel jako Oheň a led, nebo Roj hmyzu.

ODPOČINEK
Volbu je nutno zkoušet všude, i když na většině míst odpočívat nejde. Dřív či později najdete místa kde se dá odpočívat zdarma. Jinak je nutno jít do hostince. V obchodovacím okně je odpočinek pod ikonou postele. Při odpočinku se spustí animace orloje. Ten lze ukončit jakoukoli klávesou.

VOLBY
Volby jsou opatřeny podrobnou nápovědou, není třeba se opakovat, proto jen stručně.
Mapa kláves
Nastavení vlastních klávesových zkratek pro nejpoužívanější funkce
Zvuková nastavení
Nastavení hlasitosti zvuků a hudby, nebo jejich vypnutí.
Nastavení obrazu.
Hra funguje pouze v rozlišení 640x480 obrazových bodů (pixelů) Ačkoli je ve 2D zobrazení, vyžaduje 3D grafickou kartu. V případě potíží s obrazem můžete nastavit softwarový režim, který je ale náročný na výkon procesoru.
Herní nastavení
Obrazovka Herní nastavení obsahuje mimo jiné:
1,Vždy ditheruj znamená, že postava bude částečně vidět i za zdí. Doporučuji zapnout.
2.Slabší počítač může mít potíže s trhaným posuvem herního okna. Volbami Rychlost posuvu myší a klávesnicí můžeme tuto rychlost snížit.
3.Obtížnost nemá v podstatě žádný vliv na hru samotnou, dáte-li posuvník zcela vlevo, jen ušetříte za léčivé amulety a možná se budete trochu nudit v soubojích. Doporučuji nechat uprostřed.
4.Běhání. Abyste nemuseli neustále držet stisknutý SHIFT, který běhání zapíná, můžete si jej zde zapnout trvale.
5.Nastavení autopauzy. Hra se sama zapauzuje za podmínek, které zde nastavíte, abyste si mohli promyslet další postup. Souboje ve hře jsou ale oproti hrám jako Baldur´s Gate, nebo Icewind Dale velmi jednoduché, protože hra se zaměřuje především na příběh. Pokud se Vám v soubojích přesto nedaří, pravděpodobně nevyužíváte všech možností.
Uložit hru
Hra se ukládá samočinně kdykoli opustíte herní mapu a vstoupíte do jiné. Hráč je o tom informován obrazovkami s ukazatelem průběhu a nápisy UKLÁDÁM/NAHRÁVÁM. (Čím větší množství operační paměti v počítači máme, tím rychleji nahrávání proběhne. Od 128 MB volné paměti už jsem ale nepozoroval žádně zrychlení.) Toto uložení se jmenuje AUTOSAVE a využívá pouze jeden slot, který je neustále přepisován. Pokud nejste spokojeni se svým postupem, nebo se Vám něco nepodaří, stačí načíst Autosave a vrátíte čas. Kromě toho lze využít i tzv. QUICKSAVE, neboli Rychlé uložení. Stačí zmáčknout klávesu Q. Rychlé uložení ale opět využívá jen jeden stále přepisovaný slot. Chcete-li pozici uložit trvale a bezpečně, je nutno klepnout na: Volby/Uložit hru/Uložit. Jsou-li vidět nepřátelské bytosti, i když třeba neútočí, ukládat nejde! Obvykle stačí poodstoupit, aby nepřítel zmizel ve stínu a pak se uložení zdaří. Ukládanou pozici je ještě nutno libovolně pojmenovat. Pokud ukládáme pozici do místa kde už jiná pozice uložená je, pak se místo volby Uložit, objeví volba Přepsat, jinak je to stejné. Uložených pozic můžete mít libovolný počet, na žádný limit se mi nepodařilo narazit. Je-li pozic víc, než se vejde do obrazu, posuneme si je posuvníkem. Pozice se neztratí ani pokud zahájíte novou hru, dokonce i po odinstalaci, tedy smazání hry zůstane adresář Save neporušen na disku. Uložené pozice lze i zálohovat, nebo zkopírovat do jiného počítače. Má-li uživatel jiného počítače Torment nainstalován, stačí pozici nahrát do podadresáře Save a může Vaši pozici načíst a použít ve vlastní hře.
Nahrát hru
Klepneme na Volby/Nahrát hru. V seznamu se uložené pozice řadí od nejstarších k nejnovějším s výjimkou Autosave a Quicksave, které jsou vždy nahoře. Poslední pozici tedy hledejme zcela dole. U každé pozice je malý obrázek pro osvěžení paměti, název herního plánu a herní čas, kdy byla pozice pořízena. Posuvníkem najdeme požadovanou pozici a tlačítky NAČÍST nebo SMAZAT ji můžeme-jak jinak než načíst nebo smazat. Pozice se po načtení nikam neztratí, zůstane dál uložena pro další načtení. Pro načtení pozice během hry je obvykle pádný důvod, obvykle se nám ve hře něco nepodařilo a proto nestojíme o uložení nepovedené mise. Přesto nám hra nedovolí udělat chybu a varuje nás dialogovým oknem, zda opravdu chceme zrušit současnou hru a načíst uloženou pozici.
Konec hry
Přesný postup pro ukončení hry je: Volby/Konec hry/Konec hry/Propast/Ano. Hra nedovolí hráči udělat chybu a proto vyhodí při ukončení dialogové okno s varováním a možností uložení. Pokud jste si těsně předtím uložili sami, můžete varování ignorovat a klepnout na Konec hry. Pokud jste si uložit zapoměli, klepněte na Uložit hru a uložte již popsaným způsobem. Pokud se potřebujete jen na něco kouknout ve Windows a nechce se Vám hru ukončovat a znovu zdlouhavě odklepávat výzvy k registraci, videa, pak čekat na načtení hry, můžete tzv. taskovat. Zmáčknete prostě klávesovou zkratku Alt+Tab, nebo Ctrl+Esc, nebo Win klávesu pro zobrazení panelu Start a hra se minimalizuje. Máte-li jen trochu výkonný počítač, pak můžete i s minimalizovanou hrou normálně pracovat ve Windows. Hru vrátíte zpátky na monitor klepnutím na jejího zástupce na panelu Start. Můžete ji ostatně spouštět rovnou v okně, jako běžný program. Během psaní tohoto návodu jsem měl hru stále spuštěnou a taskoval jsem, kdykoli bylo třeba típnout obrázek, nebo se o něčem ujistit, přitom hra ani jednou nespadla/nevytuhla, což je bezpochyby známka dobré programátorské práce, protože znám hry kde tasknutí znamená vyhození chybových hlášek, pád, nebo rovnou zatuhnutí počítače.
Filmy:
Čím dále ve hře jste, tím více videí zde najdete.
Zpět do hry
Volba Vás přesune z Voleb zpět do rozehrané hry.

KNĚŽSKÝ SVITEK
Kněžský svitek je stejný jako kniha kouzel, ale má pouze šest listů a tedy šest úrovní kouzel. Kněžská kouzla se nemusí kupovat, kněz je umí sám od sebe. Jsou zaměřena převážně na léčitelství.

DENÍK
Je rozdělen na tři části:
Zápisník, kam hra ukládá všechny důležité události.
Úkoly, kde se zapisují přidělené a splněné úkoly. Vpravo se po klepnutí na úkol objeví jeho popis.
Příšery, je v podstatě bestiář, kde si můžete prohlédnout obrázky všech bytostí ve hře. VP a CP je označení vlastních a cizích příšer.
Nemáte šanci pamatovat si všechno, co hra nabízí. Pokud jste něco zapoměli, v deníku to najdete. Kromě toho je v deníku často i přímo řečeno, nebo aspoň naznačeno co dělat dál, za kým jít, kam se pro splnění úkolu podívat. Nevíte-li proto kudy kam, prostudujte deník.

STATISTICKÁ OBRAZOVKA
Zobrazuje statistiky postav. Svítí-li zde tlačítko DALŠÍ ÚROVEŇ, klepneme na něj a tím povýšíme. Pokud nesvítí, podíváme se vpravo nahoru, kde je počet Vašich bodů zkušeností a pod tím kolik bodů je třeba k postupu na další úroveň. Narozdíl od většiny her se tedy v Tormentu povyšuje ručně, hra to nedělá sama. Je-li Bezejmenný mágem, po každém povýšení se mu obnoví kouzla, jako by odpočíval. Volbou PŘEDĚLEJ PARTU se zde dá vyhodit jakákoli postava kromě Bezejmenného. Označíte postavu a klepnete na Odstranit. Postava zůstane stát na místě kde jste ji zanechali a kdykoli ji můžete zase nabrat zpět tím že si s ní promluvíme. Volba Hotovo znamená odchod beze změn. Vlevo jsou kolem obrázku postavy body vlastností. Jsou-li údaje červené, znamená to že jsou zvýšeny či sníženy kouzlem nebo kouzelným předmětem. Každá položka ve Statistické obrazovce má podrobnou nápovědu, nebudu se proto opakovat. Jen podotýkám, že čím nižší číslo třídy zbroje tím lépe. Třída zbroje +10 je nejhorší a představuje válečníka bez jakékoli ochrany. Třída -10 je nejlepší dosažitelná ochrana, nižší už v Tormentu není. Najdete-li tedy předmět který přidává třeba plus jedna ke třídě zbroje, ve skutečnosti od třídy zbroje odečítá. Je to poněkud matoucí a v novém vydání pravidel Dungeons and Dragons je to změněno. Doporučuji se občas podívat na volbu INFORMACE, kde jsou velmi zajímavé statistiky, jak je která postava platná v boji. Je zde počet zabitých danou postavou, kolik zkušeností z nich bylo získáno, jsou zde údaje v procentech, nejsilnější zabitá bytost, nejpoužívanější zbraně či kouzla, životopis postavy a tak dále. Pro hru nic důležitého, ale zajímavé to je.

Sloupec statistických údajů vpravo obsahuje:

Zaměstnání postavy: bojovník, mág, zloděj, kněz, nebo dvojpovolání (dualclass)
Úroveň: dosažená ve vykonávaném povolání.
Zkušenost: počet dosažených bodů zkušenosti.
Další úroveň: kolik bodů zkušenosti celkem je nutných pro povýšení.
Nynější stav: to co postava v dané chvíli cítí.
Bonusy ke třídě zbroje: výhody navíc ke třídě zbroje, například s účinkem jen proti určitému druhu poškození, třeba jen proti bodným zraněním.
Odolnosti: výpis odolností proti něčemu v procentech.
Dovednosti:
THACO: čím vyšší číslo THACO, tím častěji zasáhnete nepřítele. (To Hit Armor Class O) THACO je pro většinu smrtelníků nepochopitelný pojem a v nových pravidlech už se pokud vím nenachází. Pro hru většina těchto méně pochopitelných věcí nemá valný význam, proto si s tím nelamte hlavu. Kdyby to přeci jen někomu nedalo, počítač hází myšlenou 20stěnnou kostkou. Padne-li 20, je to kritický zásah a dvakrát větší účinek. Padne-li jedna, je to kritické minutí. Napadnete-li nepřítele, pak se od Vašeho THACO odečte jeho obranné číslo a počítač hodí 20-stěnnou kostkou. Pokud padne víc než výsledek, zasáhli jste cíl-VELMI zjednodušeně řečeno.
POČET ÚTOKů: počet útoků za kolo.
ZNALOST: při znalosti 100 se obejdete bez identifikace předmětů-všecko víte.
OTEVÍRÁNÍ ZÁMKů: v Tormentu zbytečné, zámky jdou otevírat snadno a můžete zámek prostě rozbít tak, že zmáčknete klávesu A a klepnete na zamčený cíl.
SKRYTÍ: nejsou-li v dohledu nepřátelé, může se zloděj učinit neviditelným, stačí klepnout pravým, z Rychlého menu zvolit Zvláštní schopnosti a poté schopnost Ukrytí ve stínech. Neviditelný pak může například prozkoumat nepřáteskou oblast. Jakmile ale otevře dveře, zdvihne předmět, napadne nepřítele, pak se prozradí.
NAJDI/ODSTRAŇ PASTI: zobrazíme Rychlé menu, ve Zvláštních schopnostech klepneme na: Najdi/odstraň pasti a čekáme. Jsou-li tam nějaké, zčervenají. Nyní klepneme na Užít zlodějské řemeslo. Kurzor myši se nad pastí změní v ikonku zapálené bomby. Klepneme na past a zloděj nástrahu odstraní. Schopnosti tedy musíme použít dvakrát. Najdi/odstraň pasti pro nalezení, Užít zlodějské řemeslo pro odstranění pasti. Pokud od pasti odejdeme aniž bychom ji odstranili, musíme ji nalézt znovu, protože už nebude rudě zabarvená.
VYBÍRÁNÍ KAPES: kromě nepřátelských bytostí můžete v Tormentu okrást kohokoli. Stačí zobrazit již tradičně Rychlé menu, Zvláštní schopnosti a tak dále, myslím že není třeba se opakovat. Se zapnutou schopností Vybírání kapes se nad každým oloupitelným stvořením kurzor myši změní na ikonu ruky sahající do kapsy. (Ikonky v Tormentu opravdu stojí za to vidět.) Klepnutím myši je oběť oloupena, některé je nutno oloupit vícekrát, pokud toho u sebe mají hodně. Vydělávat tímto způsobem je náročné a nebezpečné, lepší je využít schopnosti k opatření si věcí důležitých pro hru-klíčů apod.
POŠKOZENÍ PŘI PODŘÍZNUTÍ: je-li zloděj skryt ve stínech (viz. zvláštní schopnost Skrytí), může napadnout nepřítele se značným ničivým účinkem, několikanásobně větším, než normálně. Násobitel kolikrát větší poškození způsobí, roste s povyšováním zlodějských dovedností. Celkové poškození pak můžete ještě zvýšit, pokud zloději zvýšíte sílu kouzlem. I silný nepřítel pak může padnout jednou ranou. Smůla je, pokud dojde ke kritickému minutí, zloděj pak prostě mine cíl, aniž by způsobil škodu.
Záchranné hody: hra používá pravidla stolní deskové hry Dungeons and Dragons 2. Ve stolní hře se běžně hází kostkami, pokud je postava napadena. Protivníkovi musí padnout víc, než je číslo Vašich záchranných hodů proti něčemu. Vůbec si s tím nelámejte hlavu, tyto věci počítač dělá sám, tedy i hází myšlenými kostkami.
Zbraňové dovednosti:Pocvičíte-li se u mistra v nějaké zbrani, přibyde Vám u této zbraně jedno plus. Výcvik probíhá tak, že si s vybraným mistrem promluvíme (to jest klepneme na něj levým) a v rozhovoru jej požádáme o výcvik. Výcviku se není třeba bát, jde jen o výběr zbraně a odklepnutí několika dialogů. Vždy to zkoušejte několikrát po sobě, dokud Vám mistr neřekne, že už Vás nemůže nic naučit, ať přijdete až získáte další zkušenosti. Mistrů je pochopitelně víc a jsou rozmístěni po celé hře.
Schopnostní bonusy:
NA ZÁSAH: čím vyšší číslo, tím častěji trefíte cíl.
POŠKOZENÍ: Čím vyšší síla, tím vyšší číslo a tím větší poškození nepříteli způsobíte.
OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ: nesetkal jsem se s případem, že by dveře nešly otevřít kvůli nízké úrovni této schopnosti. Proto si s ní nelamte hlavu.
MAXIMÁLNÍ NÁKLAD: kolik toho celkem unesete. Čím větší síla, tím větší náklad můžete tahat.
BONUS KE TŘÍDĚ ZBROJE: vysoká obratnost znamená že Vás v boji méně zasahují. Čím je obratnost vyšší, tím vyšší bonus získáváte ke třídě zbroje. Jste-li tedy vysoce obratní, ušetříte za brnění. Číslo je záporné, ale ať Vás to nemate, čím je nižší, tím lépe.
ÚPRAVA STŘEL:
využitelné jen pro střelce, čím je číslo vyšší, tím častěji zasáhne cíl. Zvyšováno je obratností.
BONUS/ŽIVOTY ZA ÚROVEŇ: vysoká odolnost přidává při povýšení životy navíc.
REAKCE: vysoké charizma znamená bonus k reakcím lidí na Vás.

OBCHODOVÁNÍ
Najděte obchodníka a začněte rozhovor. V rozhovoru chtějte obchodovat. Objeví se Obchodovací okno, rozdělené na dvě části. Vlevo je zboží v obchodě, vpravo obsah batohu v inventáři. Mezi batohy jednotlivých postav přepínáme klepáním na ikony na Hlavním panelu. Obsahy obchodu/batohu zobrazíme celé pomocí posuvníků na bocích. Je-li předmět danou postavou nepoužitelný, je potažen červeným rastrem. Stejně jsou označeny předměty ve Vašem batohu, které obchodník nevykupuje. Předmět potažený červeným rastrem lze koupit, ale nelze u daného obchodníka prodat. Pod batohem je tlačítko PRODEJ, pod obchodem je tlačítko KUP. Klepneme na předmět, nebo na více předmětů, tím je označíme, kolem označených se rozsvítí fialový rámeček a dole se rozsvítí patřičné tlačítko. Klepnutím na Prodej nebo Kup se obchod provede. Nahoře vpravo se zobrazují Vaše peníze a jejich počet se mění po každém provedeném obchodě. Koupit více věcí jednoho druhu bohužel nelze a je to jedna z největších chyb, jaké hra má. Kupovat pro každou postavu několik desítek léčivých amuletů je pro stykač myši hotová poprava. Nikdy neprodávejte neidentifikované, to znamená neurčené předměty. Dostanete za ně jen měďák, vždy ale mají nejméně stokrát vyšší cenu. Někdy stačí takový předmět přemístit do batohu osoby s vysokou schopností Znalost, nebo z Rychlého menu použít amulet Nekonečného připomenutí, který určí všechny věci v inventáři najednou. V nouzi lze použít identifikaci u obchodníka. V obchodovací obrazovce přepneme z ikony mince na ikonu otazníku a vlevo se nám zobrazí naše předměty. Je-li nějaký aktivní, to jest nepotažený červeným rastrem, klepněte na něj a pak na tlačítko Identifikuj. Za určení každého předmětu si obchodník účtuje 100 měďáků. Pokud obchodníkovi nosíte hodně věcí jednoho druhu, jejich cena značně klesne. Proto se nedivte, když dostanete za stříbrný náramek 160 a pak třeba jen 20. Cena některých předmětů ale neklesá, například prsteny jsou dobrá deviza. U mnoha obchodníků nemusíte jen nakupovat, prodávat a identifikovat. Klepnutím na ikonu ruky může zloděj u obchodníka krást, ikona postele znamená, že obchodník poskytuje nocleh, ikona balzamovací tekutiny léčení, atd. Ikon je víc druhů, např. ikona misky je možnost daru, ikona korbele možnost zlít se pod obraz, ale na tyto ikony jsem nikde v Tormentu nenarazil.

5) Jak na to.

Jak z první místnosti:
V mnoha hrách se hráči nedokážou dostat ani z první místnosti, protože si nerozumí s ovládáním. Popíšu proto krok za krokem co dělat. Volba Nový život na úvodní obrazovce Vás uvede do hry. Rozdělíte charakterové body a po odklepnutí jste ve hře. Chvíli počkejte než doběhne enginová animace a odklepejte několik dialogů s Mortem. Poté máte nekonečně mnoho času abyste si vyzkoušeli ovládání a porozhlédli se kolem. Prochoďte s Bezejmenným celou místnost a prohledávejte vše kurzorem myši. Do ploch které pod kurzorem zmodrají klepněte levým tlačítkem myši a poté co se dole objeví okno braní věcí klepejte na nalezené předměty a ony se budou přemisťovat k Vám do batohu. Když už nebude co sebrat, zmáčněte klávesu I, nebo klepněte vpravo dole na jedno z osmi sdružených tlačítek označené bublinovou nápovědou jako INVENTÁŘ. V Inventáři klepněte na nějaký předmět, on se vyzdvihne a okraje slotů kam ho lze umístit se rozsvítí fialově. Klepnutím na slot věc umístíme. Skalpel je nutno umístit do zbraní a obvazy můžeme dát do rychlých předmětů, nebo je nechat v batohu, protože léčivé věci lze v Tormentu používat i z Inventáře. Jakmile jsme ozbrojeni, vybereme obě své postavy, tažením myší nebo označením první, držením CTRL a označením i druhé a uložíme si hru tlačítkem Q, nebo klepnutím na Volby/Uložit hru/Uložit. Uložíme proto, abychom nemuseli znova dělat již provedené. Ujistíme se že má Bezejmenný nalezený skalpel ve slotu zbraní, že jsou označeny obě postavy a že hra je uložená. Stiskneme tlačítko A na klávesnici a levým tlačítkem myši klepneme na jednu ze tří zombie v místnosti. Jakmile je po zombie, najedeme na hromádku věcí, která se na mrtvole objeví. Kurzor myši se změní v ikonu ruky a hromádka zmodrá. klepnutím myši se Hlavní panel změní a je v něm možno sebrat věci na zombie nalezené. Jedna ze zombie má klíč ke dveřím vlevo dole. Pobijete-li nemrtvé všechny, zjistíte která to je. Stačí, když klíč má kterákoli Vaše postava kdekoli v inventáři a dveře půjdou otevřít. S klíčem v batohu klepněte na dveře a ony se otevřou. Pokud ne, je to bug a budete muset začít znovu, nestává se to často, ale u tak rozsáhlé a příběhově bohaté hry jako je Torment je pomalu zázrak že vše funguje jak má bez větších potíží.

Otázky a odpovědi:

Zombie mě vždycky zabijou.
Přemístěte skalpel do zbraní, vyberte všechny postavy a snižte obtížnost hry.

Nejdou mi otevřít dveře a klíč už mám.
Začněte hrát znovu, bohužel je to bug.

Spalovači mě pokaždé napadnou.
Ve třetím a prvním podlaží se jim snažte vyhýbat a pokud ne, řekněte že jste se neztratili a že někoho hledáte. Spalovači u Hlavní brány vpravo se vyhýbat vždy.

Nemůžu najít tu zahnutou prstní kůstku potřebnou k odchodu. Kde je?
Kůstka je v zamčené skříni ve třetím podlaží, zmáčkněte A a klepněte na skříň, nejlépe s páčidlem ve zbraních.

Kde je ten portál o kterém mluvil Vaxis?
V přízemí, vpravo vedle Deionaiřina náhrobku jsou tři výklenky. Prostřední z nich je portál. Otevře se samočinně, pokud máte klíč.

Deionaira se neobjevuje u náhrobku.
Opět bug, nahrajte několikrát pozici z autosave, nebo starší pozici, dokud se neobjeví.

Deionaira mě proklela!
Nahrajte pozici a nenuťte ji ať Vám pomůže s odchodem.

Nemůžu z Deionairy dostat zvláštní schopnost Oživení mrtvých.
Trpělivost a projít všechny dialogy.

Obří bojoví kostlivci mě pokaždé zmasakrují.
Nesahejte na ně, je to místní alarm. Až budete silnější, vraťte se a oplaťte jim to, nebo je s vysokou inteligencí prozkoumejte.

K čemu je vlastně ve hře tolik ostav beze jména? Má cenu se s nimi bavit?
Pro dokončení hry nejsou důležití, ale mnoho z nich skrývá cenné informace nebo věci. A nezapomínejte že jste v Tormentu, pokud Vám postava neřekla nic jednou, není vyloučeno že Vám něco řekne příště za jiných podmínek.

Mám doručit vzkaz od Baena Posla a nemůžu najít adresáta.
Netřeba se bát, vzkaz může být doručen kdykoli.

A co tu mám vlastně jako dělat?
Najít Pharoda. Pokud už nevíte jak zněl vzkaz, nechte si od Morteho přečíst, co máte vytetováno na zádech, nebo se podívejte do deníku. Ptejte se všech, řeknou Vám kam jít.

Jak se dostat na místa o kterých mi místní vyprávěli?
Na okraji herního plánu jsou brány. Kurzor se tam změní na ikonu čtyřšipky. Tudy se dostanete na jiné herní plány, stačí do brány klepnout myší. Pokud nevíte kde brány jsou, zobrazte si mapu stiskem klávesy M.

Abishai co jsem ho napadl mě poslal do márnice.
Abishaie zabijete pouze magií nebo magickými zbraněmi. Vím o třech, které můžete získat hned. Ingresiny zuby pro Morteho, kouzelné kladivo a kostěnou dýku. Tyto zbraně ovšem neleží pod každým listem.

Kde je ten mizera Mar?
Vlevo od místa, kde jste ho viděli naposled je malý chrám a Mar je uvnitř.

Kde sehnat pro Mebbeth semínka Černého trnu?
Zkuste štěstí u obchodníka s ovocem ma tržišti a kdyby neměl, tak možná bude mít Truchlící Za Stromy v úlu s hospodou u Doutnajícího nebožtíka. Protože je špatně vidět-stojí nahoře uprostřed.

Nemůžu se nijak dostat do Dolní a Úřednické čtvrti!
Hra Vás tam sama dovede až bude čas.

V Uličce Nebezpečných Zákoutí mi hra neustále vyhazuje dialog abych zaplatil za průchod a já se nemůžu hnout z místa. Když řeknu že už jsem zaplatil, strhne se boj.
Jedná se o drobný bug, stačí načíst autosave. Kdyby se opakoval, ulička má na opačném konci druhý vchod.

Zloději z Uličky mají přesilu a pokaždé mě zabijí.
Slibte pomoc všem stranám, ale nepomáhejte ani jedné. Počkejte si a za chvíli by mělo dojít k boji. Až bude jedna strana u konce s dechem, dorazte jejího vůdce. Také lze nepřítele postupně odlákávat k Černé Růži, který se postará místo Vás.

Černá Růže mě pokaždé napadne a zabije.
Předstírejte před ním neutrální přesvědčení. Pokud na něho zatím nemáte, vraťte se později.

Kudy se dostat do Katedrály pokud to vůbec jde?
Přede dveřmi je zeď, která je kryje. Musíte doprava a pak za zdí doleva.

Aola se mnou nemluví a já od něj potřebuji rubín.
Zkuste přijít jindy.

Jsem v nějakém bludišti s portály a nevím jak odtud. Načetl bych pozici, ale to bych přišel o kouzelné kladivo.
Projděte třetím portálem zprava, vraťte se a znovu jím projděte.

Nechtějí mě pustit z Mrtvých národů, jak se odsud mám dostat?
Chtějte od Hargrima audienci u Tichého krále, aby Vám povolil odchod. Hargrim Vás musí postupně pověřit dvěma úkoly. Napřed pobitím kraniokrys v chodbě ukončené skálami a potom nalezením důkazu proti Soegovi. Musí to po Vás napřed chtít, pokud to provedete na vlastní pěst, nic z toho nebudete mít. Po splnění úkolů pro Hargrima Vám povolí odejít.

Nerozumím tu ani jednomu kostlivci.
Navštivte Ošuntělou Mary a naučte se jazyk mrtvých.

Kde najít jméno pro Bezejmennou zombie?
V Pohřbených národech vpravo dole je náhrobek, na kterém to je.

Objevil jsem na konci chodeb Zapečetěnou pasáž, mám tam jít?
Klidně, ale připravíte se tak o jednu příběhovou větev. Před vstupem do Zapečetěné pasáže si uvolněte inventář, bude to potřeba.

Při odchodu z Pohřbené vesnice mě napadnou a zabijí.
V dialogu s Annah volte větu "Jistě, pojďme tam hned." Tak se nepříjemnému souboji vyhnete. Nejlepší je vyřídit si předtím ve vesnici všechny resty. Později se tam ale jde kdykoli vrátit.

Kde je ten zatracený náhrdelník pro Qinna?
Vlevo a trochu dole vedle domu Marty Švadleny je přístřešek. Důkladně ho propátrejte myší.

V místnosti kudy musím projít je 12 Chaotiků, kteří mě vždy zabijí.
Nejjednodušší z několika možností je místnost obejít. V jejím dolním rohu je díra, kudy projdete dovnitř a než se vzpamatují, jste z domu venku. Jiná možnost je použít amulet Dýmka z Abyssu, který všech 12 spolehlivě zlikviduje.

Nechtějí mě pustit do Městské haly a Vnímavým se stát nechci.
Staňte se alespoň přechodně kouzelníkem a zvyšte si charizma kouzlem Přátelé. Potřebujete alespoň úroveň 16.

Kdo mi řekne proč jsem tím čím jsem?
Najděte Lothara.

Jsem v Zapečetěné pasáži, ztratil jsem orientaci a nevím jak odtud.
Z místností se dostane jedině mrtvý. Symbol Torment je smrtící. Dostaňte se takto ze všech místností a v každé seberte klíče.

Nevím co mám dělat dál.
Jděte za dveřníkem Haly Splinterem a chtějte do soukromých senzorií. Tam si promluvte s mágem Quellem a když už tam budete, i se senzorickými krystaly.

Jak mám získat kapku krve Kessai Seris?
Stručné pořadí je: Dolora-splnit úkol, Yves, Dolora, Ecco-splnit úkol, Kessai Serris-vše zapře, Dolora, Juliette-splnit úkol, Kismaxi, Kessai Seris. Předtím, než za Kessai půjdete, najděte kapesník, kterých v Nevěstinci naštěstí zahálí dost.

Kde vzít vodu z řeky Styx?
Nikde daleko. Ta voda musí být ale pěkná KURIOZITA že? A pokud to nemají v obchodě, co zkusit jinou instituci se slovem kuriozita v názvu?

Help, Jumble Vraždomysl mě proklel a já ho zabil, teď mě honí stráže a škytám!
Doufám že jste si pozici uložil nedávno. Před Halou by měl být někdo, kdo Vám pomůže s tím škytáním.

Musím v Curstu opravdu plnit tolik úkolů?
Nemusíte, na skládce se nachází vchod, kterým celý Curst obejdete. Připravíte se ale o spousty zkušeností. Doporučuji uvolnit si před vstupem do podzemí inventář a nakoupit léčivé amulety za všechny peníze, obchodníka dlouho neuvidíte.

Kolik je tu sakra těch Curstských Strážců?
Nepočítáme-li ty co se objeví při odchodu z Vězení, tak jsem napočítal kromě několika Trélonů, Dévy, Strážce meče a Vhailora celkem 57 Curstských Stráží.

Brána ke střednímu prstenci je zamčená a nejde nijak otevřít!
Prohledejte důkladně prstenec. Na samotném konci dole jsou dva strážci a jeden z nich má klíč, který ale vypadá přesně jako Kostěný amulet a to mnoho hráčů zmátlo. Pokud už jste je pobil, prohledejte hromádky, až klíč najdete.

Kde se skrývá Vhailor?
Při odchodu z vězení se Vám otevře portál. Klepněte ne do, ale za portál. Před rozhovorem si uložte.

V Baatoru jsem viděl dívku, kterou napadly místní zrůdy a než jí přijdu na pomoc, je pozdě.
Dívka je jen iluze a přijdete-li jí na pomoc včas, promění se ve zrůdu a napadne Vás zezadu.

Sloup Lebek po mě chce 15 životů za každou odpověď. Na co se ho mám ptát, abych neprodělal?
Pro dokončení hry stačí jedna odpověď a to kudy se dostat do Pevnosti Lítosti. Další věci už víte, nebo se dovíte jinak. Máte-li s sebou Vhailora a chcete-li si ho udržet, neptejte se Sloupu kdo jste, jinak se dočkáte nemilého překvapení.

Kde mám vzít ty obsidiánové šutry, abych se dostal z Baatoru?
Žádné kameny nehledejte, portál z Baatoru je v levém dolním rohu mapy a otevře se sám.

Zaboha se mi nedaří vybít Carceri, jako by se tu ty zrůdy obnovovaly.
Kromě několika prvních úkolů kde máte zachraňovat lidi před zrůdami, je vaším úkolem vyhýbat se boji jak nejvíc to jde a snažit se lidi přesvědčit, aby přestali rabovat a šli bránit město. Chce to jisté sebezapření, pouze se bránit, ale v souboji s Dévou se to hodně vyplatí. Vždy přitom volte první dialog, ostatní nevedou k cíli. Úkoly na Vás čekají v bočních ulicích města. Nedoporučuji mágům v Carceri spát, některé úkoly nepočkají.

Můžu po souboji s Dévou jít zpátky do Carceri?
Ano, pokud necháte aspoň jednoho z družiny za dveřmi, ve kterých se otevře portál.

Jak se dostat do Obléhací věže v Dolní čtvrti?
Promluvte si s chlapcem Lászlo v rohu Tržnice.

Jak mám získat od Golema zbraň, která zabije nesmrtelného?
Dialogy: 3)"Co to děláš?" 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) a tak dále.

A jak od něho získat Čepel Entropie?
Zeptejte se ho na Ravel a na Pevnost Lítosti a hovor ukončete. Je to dialog zcela dole. Golem Vám nabídne Čepel za Modronskou Kostku. Pokud ne, máte nízké charizma, nebo nemáte splněny úkoly pro Nihla Xandera ze Slévárny.6) Závěr.

ZPĚT nefunguje! Pokud klepnete na záložku a tlačítko Zpět pro návrat nefunguje, přejděte na modernější prohlížeč nebo zmáčkněte klávesu HOME, která Vás bleskově vrátí nahoru do obsahu.
Uložení do txt. Chcete-li si návod uložit jako text, klepněte na Úpravy/Vybrat vše, písmena zmodrají, klepněte do okna pravým myšítkem a z roletky příkazů volte Kopírovat. Zobrazte plochu Windows, klepněte pravým, volte Nový/Textový dokument. Otevřete ho poklepáním, klepněte do něj pravým a zvolte Vložit. Texťák zavřete a odklepněte volbu Uložit změny.
Obrázky.Čerstvě sejmutý obrázek z Tormentu má s běžnou kompresí kolem 300KB.
Zkoušeno na. Dokument byl vyzkoušen v nejběžnějších rozlišeních na IE, Opeře a Mozille. Ve všech pracovaly všechny funkce a odkazy bez potíží. Pokud se nezobrazují správně české fonty, stačí zvolit automatický výběr kódování, nebo přepnout na windows-1250.
Drobné poznámky.
1.V textu jsou určitě pravopisné chyby, nevšímejte si jich.
2.Odkazy jsou hnědé, aby nerušily jasně modrou barvou při čtení a zároveň byly vidět.
3. Návod je pochopitelně psán pro českou verzi Tormentu a proto se také držím českých názvů, ve hře použitých.