Zpět na hlavní stránku.

Editace openstreetmap v JOSM

jdomansky@tiscali.cz 13.9.2012
Stažení a instalace JOSM:

Editor JOSM pro Windows, se nachází na stránkách http://josm.openstreetmap.de/ a je určen k úpravám a vytváření map, pro projekt volných map Open Street Map. Pro svůj běh potřebuje prostředí Java. Pokud v počítači Javu nemáte, nebo máte starší verzi, program si sám stažení a instalaci Javy vyžádá.

Spustíme program a zmáčkneme klávesu F12, pro zobrazení Nastavení. Klepneme na druhou ikonku shora (sloupec ikonek je vlevo). Vyplníme uživatelské jméno a heslo.

JOSM openstreetmap

Stáhneme si mapu ze serveru openstreetmap.

JOSM openstreetmap

Kolečkem myši přibližujeme nebo oddalujeme, tažením myši označíme oblast ke stažení.

JOSM openstreetmap

Po stažení se nám objeví docela děsivě vyhlížející změť bodů a čar - nezoufáme si, těžké se to jen zdá.

JOSM openstreetmap

V Menu (F12), v nabídce plug-inů, doporučuji zatrhnout jen 3-4 plug-iny, které využijete. Rozhodně nezatrhávat všechny, jinak se počítač pěkně zapotí (nebo rovnou vytuhne). Doporučuji zatím jen plug-iny Tracer, Terracer a Imageryadjust (WMS plug-in), později můžete vyzkoušet i další.

JOSM openstreetmap

V Menu (F12), se položce WMS,TMS (zelená ikonka, na obrázku úplně dole vpravo) nastavují zdroje map, podle kterých budete mapy vytvářet. Pokud tam není, to co potřebujeme, přidáme si zdroj sami. Pro naše potřeby, tam, kde schází pokrytí satelitními snímky, se nejlíp hodí katastrální mapy z Českého katastrálního úřadu, zkratka CUZK:KM. Takže vpravo dole klepnout na tlačítko plus, Jméno v Menu - CUZK:KM, URL leteckých snímků - vložit adresu (která se dá najít na netu). Nebudu ji uvádět, protože validátor kódu se z ní může zbláznit, nicméně funguje.

A pak už jen klepnout na tlačítko Aktivovat - tím se položka přenese mezi ty, které budou v Menu programu JOSM

JOSM openstreetmap

Zvolíme si mapový podklad, podle kterého budeme kreslit.

JOSM openstreetmap

A můžeme začít. Katastrální mapy se průběžně načítají v různých rozlišeních, v závislosti na tom, z jaké výšky se na mapu díváte. Pro ostrý obrys budovy, je nutno hodně přiblížit (posuvníkem vlevo nahoře). Bíle svítící ikonka (vlevo nahoře, druhá shora) znamená, že jsme v režimu označování. Můžeme označovat a přesouvat, ale ne kreslit.

JOSM openstreetmap

Budovu, nebo plochu, nakreslíme tak, že se přepneme do režimu kreslení (bíle svítící ikonka, vlevo nahoře na obrázku - třetí shora) a klikáme dokola na obrys budovy (plochy), až klikneme podruhé na počáteční bod. Plocha se uzavře a my jí můžeme z předvoleb (ALT+A) přidělit vlastnosti. U budov je základním tagem building=yes (budova=ano)

JOSM openstreetmap

K Budově, nebo k čemukoli, můžete přidávat další hodnoty, tady například číslo popisné. Je sice plug-in, který by to měl ulehčit, nicméně mi s ním vždy zamrzne počítač, nepoužívám ho. Kromě toho vidíte, že u velmi složitých budov, je možné i něco vynechat, aby to nebylo zbytečně pracné.

JOSM openstreetmap

Ortogonalizovat tvar (klávesová zkratka Q). Zní to podivně co? Ale je to jen zarovnání celé budovy do pravých úhlů, jde použít i na celé skupiny budov. Skupina budov, která spolu těsně sousedí, má totiž v místě dotyku společné body, které se také společně přesouvají, takže nehrozí překrývání budov. Používat, pokud chcete mít budovy pěkně rovné. U starších a křivých budov nelze použít (ony mají být křivé, tak je postavili).

JOSM openstreetmap

Plug-in pro vytvoření řady budov - k nezaplacení u garáží a dlouhých bloků domů. Prostě označíte obrys celé řady, klávesou Q srovnáte do latě, zmáčknete SHIFT+T, zadáte počet segmentů (nutno spočítat) a je to. Lze zadat i čísla popisná, která se vyplní sama, ale musí navazovat a to v našem státě není zvykem, takže nechat nevyplněné. Dále doporučuji zrušit zaškrtnutí u Vytvořit relaci, pokud nevíte, k čemu to je.

JOSM openstreetmap

A takhle to vypadá po dokončení. Pokud obrysy někde nesedí, protože je některý chlíveček širší, dá se prostě jeho obrys posunout. Dělat to ručně by bylo šílené, s plug-inem je to hned.

JOSM openstreetmap

Do mapy se dá přidat bod, čára, nebo uzavřená plocha. Co z nich bude, záleží na tom, jaké jim přidělíte předvolby. Tedy, NAPŘED něco nakreslíte a PAK teprve řešíte, co to bude. Čára může být silnice, pěšina, potok, co vás napadne. Uzavřená oblast může být budova, oblast, hřiště, jezero, parkoviště, cokoli. Mimochodem, vpravo dole, si všimněte výsledků validace, samozřejmě jsem to nedělal já, stáhl jsem si náhodnou oblast. Jak vidíte, pořád je co opravovat.

JOSM openstreetmap

Jak udělat most. Zmáčkneme ikonku pro kreslení a na silnici umístíme bod, tam, kde chceme začátek mostu. Bod uděláme tak, že klepneme 2x na stejné místo. Zmáčkneme klávesu P (ta nám v místě bodu cestu rozdělí) a odznačíme bod. Umístíme druhý bod na konec budoucího mostu stejným způsobem a taky zmáčkneme P. Označíme takto vzniklý kratičký úsek budoucího mostu a v předvolbách je označíme za most (bridge=yes). Je velmi důležité zadat i vrstvu (layer=1), jinak nebude jasné, kudy ten most vlastně vede, povrch země (kudy potok/řeka teče) je samozřejmě vrstva nula.

JOSM openstreetmap

Jak udělat multipolygon. Občas potřebujeme uvnitř budovy, udělat prázdné místo, třeba nádvoří. Nakreslíme tedy vnější obrys, nakreslíme vnitřní obrys (nedotýkají se a nejsou spojeny), následně oba obrysy označíme (oba zčervenají) a klepneme na Vytvořit multipolygon (CTRL+ALT+A). Prostor mezi obrysy zfialoví a vnitřního obrysu si už vůbec nevšímáme. Veškeré vlastnosti, (hlavně building=yes) přiřadíme pouze vnějšímu. Tím je hotovo.

JOSM openstreetmap

Valid HTML 4.0 Transitional